Strategiudvikling

Con-Wise har stor erfaring i at drive en målrettet, og for virksomheden værdifuld, lærerig og brugbar proces. Vi starter med afsæt i virksomhedens mission med at fastlægge visionen. Herefter udarbejder vi i fællesskab den tilhørende strategi og handleplaner, der sikrer en styret udvikling.

I processen gennemgår vi blandt andet:

Hvilke handleplaner/strategi skal lede os frem til vore mål?

Hvor er vores stærke/svage sider i dag

Hvor er vores muligheder/trusler i dag

Hvilken organisation/struktur skal vi have og kan vi skaffe de rette kompetencer?

Arbejder vi mest hensigtsmæssigt/ har vi de optimale processer?

Understøttes vores arbejde af de rette systemer?

Hvilke værdier vil vi være kendte for såvel internt som eksternt? Og vil disse værdier bringe os den fornødne succes?

Se struktur under vores model her