Organisationsudvikling

Con-Wise har stor erfaring med at gennemføre en grundig og værdifuld assessment af organisationer.

Con-Wise tager udgangspunkt i virksomhedens situation og behov og sammensætter et forløb, der fokuserer på de vigtigste og nødvendige kompetencer i forhold til de udfordringer, virksomheden/lederen står overfor. Virksomheden kan vælge at igangsætte et forløb med assessment, der hurtigt og effektivt afdækker ledelsens/medarbejdernes styrker, potentialer, udviklingsområder og begrænsninger i forhold til virksomhedens udfordringer/organisationsændringer eller en given jobfunktion. En struktureret afdækning af de vigtigste kompetencer er typisk bygget op omkring et grundigt interview forløb.

Referencer kan oplyses