Udvikling

I disse år gennemgår de fleste brancher store forandringer. Den hastige teknologiske og digitale udvikling ændrer den måde, vi skal agere på. Man taler om en ”distruptive” verden, som udfordrer den traditionelle måde at tænke på. Dette stiller store krav til såvel ledelse som til medarbejderne. Det kræver tydelig ledelse. Det er nødvendigt at sætte klare mål. En entydig mission og vision, der understøttes af en målrettet og eksekverbar strategi. Organisationsudvikling og tilpasning af strukturen og de understøttende systemer er ofte også et ”must”. For at lykkes er det vigtigt, at medarbejderne har de rette kompetencer, viljen og lysten og det er derfor vigtigt, at der bliver defineret et fælles sæt af værdier.

Efterfølgende kan en gennemgribende forbedring af samarbejdes-, kommunikations- og ledelsesformer i organisationen gennemføres, så organisationen, dens enheder og deres ansatte bliver bedre til at klare de fremtidige udfordringer. Dette arbejde iværksættes af bestyrelsen/topledelsen, men gennemføres i alle lag af organisationen og her har Con-Wise stor erfaring med at drive en sådan proces.